Kompetence

Integration fra ordreoprettelse til produktion

Problemet

Integrationen mellem en oprettet ordre og den faktiske produktion af ordren er i mange virksomheder mangelfuld, hvilket fører til en række problemer. Det kræver stor omhyggelighed at kontrollere om informationerne i en bestilling stemmer overens med det fremsendte materiale. Manuelle jobposer indebærer stor risko for fejl og medfører ofte at oplysninger, som egentlig allerede eksisterer, skal tastes ind på ny i produktionen. Ligeledes kræver det ofte manuel indgriben at kunne melde ordrestatus tilbage i systemet.

Der bruges altså rigtig meget unødig tid på dobbeltarbejde og risikoen for menneskelige fejl er stor.

Løsningen

Switch skaber forbindelsen

Med denne Switch-løsning sikres det at informationer fra MIS-systemet tilknyttes og at status meldes tilbage til systemet:

  • MIS placerer opgaver på en FTP server og Switch henter opgaven i form af PDF og tilhørende XML-filer
  • Switch knytter XML-informationerne til PDF’en og bevarer metadata gennem hele flowet
  • Jobbet omdøbes som krævet til produktionen ved anvendelse af metadata og en JSON-fil sendes tilbage til MIS-systemet for at opdatere status.
  • PitStop Server anvendes til at kontrollere filen baseret på metadata fra MIS-systemet og en besked sendes tilbage til MIS-systemet med besked om, hvorvidt jobbet er fundet OK eller er behæftet med fejl.
  • Jobs som er blevet fundet OK sendes automatisk videre til produktionen, hvor yderligere funktioner kan bygges på.

Fordelene

 • Switch muliggør kommunikation fra MIS til produktionsflow uden behov for manuel indtastning.
 • Switch knytter dynamisk data til et job, der bliver behandlet. Dermed åbnes mulish for, at systemer som hidtil ikke har været forbundet, nu kan tale sammen.
 • Med Switch som grundstenen i workflowet kan filer automatisk blive evalueret og beslutninger træffes på baggrund af data fra MIS-systemet.
 • Problemer, som kan opstå ved manuel indtastning, elimineres.

Mulighederne er mange

I det viste eksempel modtager Switch PDF og XML-filer fra MIS-systemet og sender beskeder tilbage i form af JSON-filer. Dette er blot et eksempel på, hvordan Switch kan tale sammen med et MIS-system. 

Beskeder vil også kunne sendes tilbage i form af XML ligesom Switch understøtter teknologier som HTTP Request og WEBHooks. Der findes også et databasemodul til Switch som sætter Switch i stand til at hente informationer fra og skrive direkte til en SQL-database, så mulighederne for at kommunikere med diverse systemer til økonomi- og ordrestyring er mange.

Kontakt KOMPETENCE

Ring nu på 30649090 og få en snak om mulighederne for at integrere dit MIS-system helt ud til produktionen.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på info@etkompetence.dk. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.